PORVOON PIHAMETSURIT

Prissättning

 

Träd är alltid individuella i storlek, form, skick och växer på olika platser.

Träd är alltid individuella i storlek, form, skick och växer på olika platser. Två exakt likadana situationer finns inte. Därför är avlägsnande av träd från gårdsplan eller trädgård alltid ett specifikt arbete och därför är det svårt att på förhand ge ett kostnadsförslag.

 

Vi gör det lätt för dig när vi lovar en gratis inspektion och ett specifikt kostnadsförslag med en sådan arbetsinsats som du själv vill ha – endast fällning eller allt slutfört och städning – det avgör du själv.

 

Kostnadsförslaget får du muntligt eller skriftligt enligt hur vi avtalat. Naturligtvis förbinder du dig inte att beställa, utan den kostnadsfria inspektionen av platsen, grundar sig på att en så kallad färdig prissättning inte fungerar.

 

 

© 2017     RAMCO – PORVOON PIHAMETSURIT | tel: 040 1300 500 | epost: mika.rantamaki@ramco.fi | Borgå och Nyland